top of page

YANGIN HİDROFORU

Antalya hidrofor yangın hidroforu, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, yangın söndürme suyunun, yangının olduğu yerde basınçlı olarak kullanılmasını sağlar. Yangın hidroforu, yangın söndürme suyunu bir pompa aracılığıyla bir hortum veya boru sistemi ile taşır ve yangının olduğu yerde kullanılabilir hale getirir.

Yangın hidroforu genellikle yangın söndürme su deposu, pompa, manometre, hidrofor vana, ve diğer bileşenlerden oluşur. Pompa suyun sisteme basıncını sağlar, manometre ise sistemdeki basıncı gösterir, hidrofor vana ise sistemin çalışmasını kontrol etmek için kullanılır.

Yangın hidroforu yangın söndürme suyu deposunda bulunan suyun, yangın yerine ulaştırmak için kullanılır. Yangın yerinde yeterli su basıncını sağlamak için kullanılır. Yangın söndürme suyu deposu yangın söndürme suyunun saklandığı yerdir. Bu su deposu genellikle yangın söndürme suyunun saklandığı bölgede bulunur.

Ayrıca, yangın söndürme suyu deposu, yangın söndürme suyunun pompalanması için gerekli enerji ve gücü sağlamak için kullanılabilir. Yangın söndürme suyunun yeterli basıncını sağlamak için kullanılır, ve yeterli miktarda suyu yangın yerine götürebilmek için kullanılır.

YANGIN HİDROFORU kopya-min.PNG
bottom of page