top of page

KULLANIM SUYU HİDROFORU

Antalya hidrofor kullanım suyu hidroforu, su sistemlerinde kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz, su deposunda depolanan suyun basınçlı olarak kullanılmasını sağlar. Özellikle yüksek binalarda, suyun bodrum katlarına veya üst katlarına taşınması için kullanılır. Hidrofor, su deposundan çekilen suyu bir pompa aracılığıyla bir hortum veya boru sistemi ile taşır ve kullanılabilir hale getirir. Ayrıca, hidrofor cihazı, su sistemi içinde oluşan basınç düşüklüğünü önlemek için kullanılabilir.

Hidrofor sistemi genellikle su deposu, pompa, manometre, hidrofor vana, ve diğer bileşenlerden oluşur. Pompa suyun sisteme basıncını sağlar, manometre ise sistemdeki basıncı gösterir, hidrofor vana ise sistemin çalışmasını kontrol etmek için kullanılır.

Kullanım suyu hidroforu, sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılabilir. Özellikle, yüksek binalarda, su deposunun düşük seviyede olduğu durumlarda kullanılır, çünkü bu sistem, suyun hızlı ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlar.

3ko-7-5kw-a-kadar kopya-min.png
bottom of page